Vendor
client

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

  • بزرگترین هلدینگ پتروشیمی در خاورمیانه با فعالیت‌های گسترده در تولید و صادرات محصولات پتروشیمی.